Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry Kouvola 
Tiistai 07.12.2021 viikko 49
GoTop

Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan perustaminen


Ensimmäinen sotilaspoikaristien jakotilaisuus Kymenlaaksossa oli Haminassa 27.3.1992. Joukko entisiä pohjoiskymenlaaksolaisia sotilaspoikia oli 27.3.1992 siellä vastaanottamassa heille myönnettyjä sotilaspoikaristejä.

Tällöin Ilmari Lindberg ja Ilmari Hurmerinta keskustelivat sotilaspoikien yhteydenpidon tarpeellisuudesta ja mahdollisesta killan perustamisesta Pohjois-Kymenlaaksoon. Heistä alueen kuntaseitsikko muodosti luontevan killan toimialueen. Ilmari Lindberg lupasi puhua asiasta Matti Jaatiselle.

Ilmarit olivat yksimielisiä siitä, että ennen killan varsinaista perustamista olisi jollain tavoin selvitettävä, kiinnostaako killan perustaminen entisiä sotilaspoikia.

Kolmikon toimesta julkaistiin Kouvolan Sanomien seuratoimintapalstalla 12.4. ja 15.4.1992 seuraava sotilaspoikamerkillä varustettu ilmoitus: Sotilaspoikakilta toimii vv. 1941-1944 sotilaspoikiin tai aikaisemmin SK-poikaosastoihin kuuluneiden yhdyssiteenä. Perustamme Pohjois-Kymenlaakson veljespiirin killan alaosastoksi. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys puhelimitse (arkisin): Ilmari Lindberg 4022 400 tai Matti Jaatinen 2752 314 tai Ilmari Hurmerinta 820 468.

Edellä olevan ilmoituksen teksti paljastaa, että maassa oli kyseiseen aikaan virallisesti vain yksi sotilaspoikien perinnekilta.

Ilmoittautuneita kahdessa viikossa 96

Lindberg ja Hurmerinta olivat päiväkahvilla Jaatisen luona 29.4.1992. Keskusteluvaiheessa todettiin, että lehti-ilmoitusten perusteella killan perustamiseen on halukkuutensa ilmaissut 96 entistä sotilaspoikaa.

Yksissä tuumin päätettiin, että kilta perustetaan ja perustava kokous pidetään 19.5. 1992. Ilmari Hurmerinnan tehtäväksi annettiin killan sääntöjen laadinta. Päätettiin ehdottaa perustavalle kokoukselle killan nimeksi Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta.

Todettiin myös, että Jaatinen, Lindberg ja Hurmerinta ovat perustamisasiakirjan itseoikeutetut allekirjoittajat.

Matti Jaatinen teki em. nimiehdotuksen. Hän perusteli ehdotustaan nimen lyhyydellä. Se kuitenkin ilmaisee, että kyseessä on sotilaspoikaperinnettä vaaliva yhdistys. Esillä oli myös nimi "Pohjois-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta", mutta se hylättiin pituutensa vuoksi.

Seuraavassa neuvottelussa 6.5.1992 Ilmari Lindbergin työpaikalla käytiin läpi Ilmari Hurmerinnan laatima sääntöluonnos.´Kymin Paperiteollisuus Oy:n lakimies, varatuomari Jaakko Sutela oli paikalla asiantuntijana.

Kirjallinen kokouskutsu ilmoittautuneille

Ilmari Lindberg lähetti kaikille puhelimitse ilmoittautuneille sotilaspoikamerkillä varustetun kirjallisen kutsun 7.5.1992. Se kuuluu seuraavasti:

Hyvä sotilaspoikaveli. Viitaten puhelinkeskusteluihimme todettakoon noin 100 sotilas-pojan ottaneen yhteyttä killan perustamishankkeen johdosta. Tämä voimakas kannanotto on rohkaissut aloitteentekijöitä viemään asiaamme eteenpäin. Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta on työnimi, jolla kutsumme Sinua alustavaan kokoukseen Kuusankoskelle. Paikaksi on valittu Kymiyhtiön Teollisuusoppilaitoksen juhlasali, sisäänkäynti Marskinkadun puolelta, 3. kerros. Kokoontuminen tapahtuu tiistaina 19. toukokuuta 1992 klo 18. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Kiitämme Sinua rohkaisevasta ja innostavasta soitostasi. Toivomme näkevämme Sinut ja kaikki muut veljet perustamiskokouksessa.
TERVETULOA!

Toimeksi saaneena Ilmari Lindberg.

Vielä 10.5. ja 17.5.1992 Kouvolan Sanomien seuratoimintapalstalla oli sotilaspoikamerkillä varustettu seuraava ilmoitus:

Sotilaspoikakilta. Perustamiskokous pidetään tiistaina 19.5.1992 Kuusankoskella Kymiyhtiön teollisuusoppilaitoksen juhlasalissa.Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Tervetuloa!

Perustavassa kokouksessa 90 sotilaspoikaa

perkok
Perustajajäsenet Kymiyhtiön ammattikoulun arvokkaassa juhlasalissa

Killan perustava kokous oli yleisömenestys. Entisiä sotilaspoikia oli paikalla 90. Kun kahvien jälkeen oli siirrytty Kymin paperiteollisuus Oy :n teollisuusoppilaitoksen juhlasaliin, juhlavassa kokoushuoneessa tuntui isänmaan historian havina. Ilmari Lindberg toivotti kaikki kokoukseen tervetulleiksi. Pekka Suomalaisen johdolla laulettiin sitten yhteisesti Paciuksen "Sotilaspojasta" säkeistöt 1 ja 4.

Avaus ja järjestäytyminen

Maaherra Matti Jaatinen avasi varsinaisen perustamiskokouksen todeten suoritetun ennakkotiedustelun osoittaneen, että killan perustaminen on tarpeen sanelema.

nuija
Osmo Itkonen lahjoittaa puheenjohtajalle nuijan

Avaaja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Ilmari Lindbergin ja sihteeriksi Pekka Suomalaisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Hapola ja Jukka Petas.

Kun oli hyväksytty killan perustamista valmistelleen toimikunnan laatima kokouksen työjärjestys, Ilmari Hurmerinta kertasi suojeluskunta- ja sotilaspoikahistoriaa sekä selosti eri puolilla maata virinnyttä kiltatoimintaa. Sen jälkeen hän ehdotti, että kokous perustaisi Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta -nimisen yhdistyksen. Keskustelussa oltiin yksimielisiä killan perustamisesta, mutta nimi ei ollut kaikkien mieleinen. Pöytäkirjan mukaan nimestä ei kuitenkaan äänestetty.

Säännöt ja vaalit

Ilmari Hurmerinta esitteli sitten piirtoheitintä käyttäen toimikunnan laatiman killan sääntöehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin "lähes esitetyssä muodossa". Perustetun killan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ilmari Lindberg. Sotilaspoika Osmo Itkonen luovutti yhdistykselle valmistamansa puheenjohtajan nuijan ja toivoi, että sillä nuijitaan vain hyviä päätöksiä.

Killan ensimmäinen johtokunta

Killan ensimmäinen johtokunta valittiin "kyläpäällikkö" -periaatteella, joten siihen tuli yksi jäsen jokaisesta Pohjois-Kymenlaakson kunnasta. Kouvolasta, joka oli suurin paikkakunta, tuli kuitenkin kaksi jäsentä. Johtokunta varajäsenineen sai seuraavan kokoonpanon (varajäsen suluissa): Paavo J. Kujala (Teuvo Lonka) Anjalankoski, Ilmari Hurmerinta (Panu Loikkanen) Elimäki, Keijo Ala-Tommola (Aulis Helineva) litti, Pauli Kalenius Jaala (Kaarlo Kantokari Kouvola), Jorma Ranta (Pekka Suomalainen) Kouvola, Emerik Nuorkivi (Pertti Nieminen) Kouvola, Kauko Vainikka (Kalevi Sahanen) Valkeala ja Osmo Itkonen (Keijo Kaartinen) Kuusankoski.

Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Arvalla ratkaistiin, että vuonna 1993 erovuorossa varajäsenineen olivat Nuorkivi, Ranta, Ala-Tommola ja Kujala.

Vireästi alkuun

Killan perustamista suunnitellut sotilaspoikatrio oli laatinut vuoden 1992 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Suunnitelmassa oli elo-syyskuussa retki Summan taistelupaikoille Karjalan kannakselle, myöhemmin Kiltasoittokunnan konsertti sekä syksyllä sotilaspoikaristien jako.

Killan jäsenmaksuksi päätettiin 30 mk. Tilintarkastajiksi valittiin Mikko Hapola ja Olli Wartiainen, varalle Raimo Seppänen ja Niilo Häyhä.

Kilta päätettiin rekisteröidä mahdollisimman pian. Rekisteröinnin hoito uskottiin johtokunnalle. Aulis Helineva ilmoittautui vapaaehtoisena killan rahastonhoitajaksi. Hoidettavaa tuli heti, sillä kokous päätti "panna hatun kiertämään", jotta perustamiskokouksen aiheuttamat kulut saatiin peitetyksi. Hatusta löytyi rahaa l 067 mk.

Kokous keskusteli myös sotilaspoika-aineiston tallentamisesta. Keskustelun tuloksena pöytäkirja toteaa: "Sota-arkistosta löytyy tietoja ja monilla sotilaspojilla on arvokasta kuva- ym. aineistoa."