Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry Kouvola 
Sotilaspoikien Perinnekillan<br />perustamisen vuosipäivä Sotilaspoikien Perinnekillan
perustamisen vuosipäivä
Torstai 19.05.2022
GoTop

Jäsenistö


Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta ry:n säännöt vuodelta 1992 sanoivat 3 §:ssään ” Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suojeluskuntien poikaosastoissa tai Sotilaspoikajärjestössä toiminut Suomen kansalainen, jonka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy.” Kiltatoiminnasta kiinnostuneita sotilaspoikia löytyikin runsaasti, niin että jäsenmäärä kohosi yli neljänsadan.

Sen jälkeen rivit rupesivat harvenemaan, ja vuoden 2003 alussa ryhdyttiin pohtimaan sääntöjen uudistamista sellaisiksi, että kaikki sotilaspoikien perinteitä kunnioittavat Suomen kansalaiset ikään ja sukupuoleen katsomatta voitaisiin hyväksyä killan jäseneksi. Vuoden 2006 vuosikokous hyväksyi uudet säännöt, joissa 3 § kuuluu:

”Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suojeluskuntien poikaosastoissa tai Sotilaspoikajärjestössä toiminut Suomen kansalainen. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muun Suomen kansalaisen, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.”

Killan kunniapuheenjohtajaksi on kutsuttu Eero Sorsa 2005 ja kunniajäseneksi Ilmari Hurmerinta 2003, Ilmari Lindberg 2007, Pekka Suomalainen 2008, Kaarlo Kantokari ja Erkki Vitikainen 2010 ja Matti Karhima 2012.

Alla olevista kuvaajista nähdään jäsenmäärän kehitys ja jäsenistön ikärakenne. Naisjäseniä killassa on tällä hetkellä kymmenen. Jäsenten keski-ikä on 77 vuotta.

jasm

ikarak