Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry Kouvola 
Sotilaspoikien Perinnekillan<br />perustamisen vuosipäivä Sotilaspoikien Perinnekillan
perustamisen vuosipäivä
Torstai 19.05.2022
GoTop

Tiedoksi jäsenehdokkaille


Suojeluskuntien poikatoiminta alkoi vuonna 1928. Syksyllä 1941 perustettiin itsenäinen Sotilaspoika-järjestö. Poikien koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteena oli hyvät kansalaistavat, isänmaanrakkaus, velvollisuudentunto ja hyvä toveri henki. Sodan aikana toimintaan kuuluivat mm. vartiointi- ja lähettitehtävät, desantti- ja kulontorjunta, talkoot sekä ilmasuojelu- ja ilmatorjuntatehtävät. Vuonna 1943 jäseniä oli 72000. Tämän suuren isänmaallisen nuorisojärjestön toiminta päättyi 6.11.1944 Suojeluskuntien ja Lotta-järjestön lakkauttamisen yhteydessä.

1960- ja 1970-luvun isänmaallisaatteellista ja maanpuolustushenkeä vieroksuvalla kaudella maassamme järjestön perinnetyötä ja veteraanien työn tukemiseen tähtäävää toimintaa oli vaikea käynnistää. Vasta 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa,ilmapiirin vapauduttua ja veteraanityön saadessa arvostusta alettiin suunnitella perinnetoimintaa. Ensimmäiset Sotilaspoikien perinnekillat perustettiin v. 1991. Tänään kiltoja on 30 ja jäseniä yli 6000. Pohjois-Kymen kilta on perustettu vuonna 1992 ja jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 37. Killan jäsenmaksu oli 20 € vuonna 2013.

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon kasvattaminen, maanpuolustustietouden levittäminen ja maanpuolustusharrastuksen edistämin en sekä sotilaspoikajärjestön perinteiden vaaliminen ja jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen.

Jos tunnet olevasi isänmaallinen, maanpuolustushenkinen, rehti suomalainen, voisit hyvin harkita liittymistä Kiltaamme. Ajattele asiaa ja tu le mukaan mukavaan joukkoon. Jäsenyys Sotilaspoikien Perinnekillassa on kannanotto hyvän isänmaan, turvallisen Suomen puolesta, jota kannattaa puolustaa.
"tiet isäin astumaan"

Mikko Pesälä, pj evp

Tulosta jasenlomake_2018.pdf ja lähetä se täytettynä jäsensihteerille.


spoika